Werkwijze

Samen met alle collega's wereldwijd werken wij aan verbetering van de kwaliteit van leven van bewoners en medewerkers. Dat is alleen mogelijk als medewerkers (op alle niveau's) en bewoners deze filosofie onderschrijven. Het normale leven staat centraal en hoewel dat simpel te realiseren lijkt, vraagt dat om een permanente inspanning van alle betrokkenen, iedere cultuurverandering is een grote uitdaging.
Zodra medewerkers, bewoners en hun naasten hieraan actief kunnen deelnemen en zich gesteund voelen bepalen zij met elkaar de gewenste cultuur in huis.

Om dat te realiseren geven wij trainingen op locatie en staat de vraag centraal hoe jullie met elkaar wensen te wonen en te werken. 

Wij starten met een Introductie bijeenkomst voor de bestuurder(s), leidinggevenden en managers.

Vervolgens wordt de Eden Basistraining aangeboden aan medewerkers.

Daarnaast is er de training Train de trainer om het implementatieproces intern te borgen en niet afhankelijk te blijven van trainingen door externen.