Positieve PR

De wereld digitaliseert en daarmee het oordeel over iedere organisatie en zorgverlener ook. Wij worden overspoeld met vele negatieve verhalen aangaande de ouderenzorg terwijl er zoveel kansen liggen.
Helaas wordt de kracht van bewoners, hun naasten, bestuurders, medewerkers en vrijwilligers geregeld niet benut. Als zij de kans krijgen en de wens hebben om van hun huis een thuis  te maken dan zijn de mogelijkheden eindeloos.

Niemand wenst negatieve publiciteit inzake het huis waar hij/ zij woont, werkt of op bezoek komt, natuurlijk niet! Iedereen wenst trots te zijn op het huis waar men woont of werkt en waarin men zich thuisvoelt. Mensen die voor de zorg kiezen doen dat vanuit een passie, noem het compassie. 

De kracht zit in eenieder maar deze wordt veelal niet onderkend en dat is een gemiste kans. Op het moment dat die kracht gezamenlijk gebundeld wordt zijn de mogelijkheden eindeloos en zullen deze ook permanent aan verandering onderhevig zijn, net als in ieders leven. 

Dus gaan wij voor de mogelijkheden en die zijn er! De aanstaande babyboomers gaan voor een volstrekt andere cultuur en terecht en die is zeer nabij.

Gestalte geven aan jouw 'thuis' indien nodig is mogelijk en het wordt een huis waar jullie trots op mogen zijn. Het wordt gezamenlijk uitgevoerd en daar zit de ultieme  kracht. Het is mogelijk als wij het samen doen!