De Principes

Om eenzaamheid, verveling en hulpeloosheid terug te dringen werken wij wereldwijd met 10 principes. 


De erkenning dat eenzaamheid, verveling en hulpeloosheid groot leed veroorzaken in het menselijk bestaan. (1) 

Contact met kinderen, planten en dieren is daarin van belang. (2)

Liefhebbend gezelschap is de remedie tegen eenzaamheid en in een gezonde leefomgeving is de toegankelijkheid  van gezelschap (mensen en dieren) essentieel. (3)

Voor anderen zorgen maakt ons sterker en minder afhankelijk. In een gezonde woonomgeving komen zowel het zorgen voor anderen, als het zelf verzorgd/ ondersteund worden dagelijks aan bod, altijd op zoek naar evenwicht. (4)

Een op ouderen gerichte gemeenschap heeft behoefte aan stabiliteit, maar ook aan variatie en spontaniteit, waardoor wij ons minder vervelen. (5) 

Zinloze activiteiten ondermijnen de menselijke geest, zinvol bezig zijn is essentieel voor onze gezondheid. (6)

Medische behandeling moet in dienst staan van de oprechte zorg voor mensen en mag nooit de leidraad zijn. (7)

De achting en respect naar bewoners en personeel is bepalend voor de omgang met elkaar. De wijze waarop het management omgaat met haar personeel bepaalt de wijze waarop het personeel met haar bewoners om zal gaan. (8)

Het blijven werken aan een gezonde leefomgeving is een eindeloos proces, menselijke groei is onderdeel van het menselijk bestaan, hoe oud wij ook mogen worden. (9)
 
Wijs leiderschap is de ruggengraat van iedere strijd tegen deze drie plagen. Op het moment dat de bestuurder(s), het managementteam en de leidinggevenden zich niet kunnen vinden in de voorgaande principes heeft dit veranderingstraject geen enkele kans van slagen. Bewoners en medewerkers moeten zich ultiem gesteund voelen juist door hen. Een cultuurverandering bereik je niet alleen, die kun je alleen maar samen bewerkstelligen en dan zijn de mogelijkheden eindeloos. (10)

Dat betekent concreet dat ieder huis zijn eigen (t)huis bepaalt, dus elk huis heeft zijn eigen identiteit, neergezet door de bewoners, hun naasten, de bestuurder(s), de vrijwilligers en alle medewerkers.  

Niet één Eden huis is vergelijkbaar, zij bepalen wereldwijd met elkaar de gewenste cultuur in hun huis en zo hoort dat ook!