• Eden Alternative

Eden Alternative

Ouder worden is geen ziekte, hulp behoeven eveneens (op welke leeftijd dan ook) en toch wordt de interne zorg helaas nog veelal gemedicaliseerd. Eden Alternative erkent dat eenzaamheid, verveling en afhankelijkheid in grote mate de kwaliteit van leven bepaalt van zij die in een zorginstelling wonen en laten we eerlijk zijn; bewoners wonen er, sterker nog het is hun thuis!

Hoe gedateerd een huis ook mag zijn, dat doet dat niets af aan de kwaliteit van leven die' zij' en 'wij' met elkaar kunnen realiseren. 'Thuis' bepalen wij zelf wie wij binnen wensen te laten, met wie wij contact willen hebben, hoe wij ons leven willen inrichten. Op het moment dat wij zogeheten 'opgenomen' worden is daar veelal in beduidend mindere mate sprake van.  

Waar mensen wonen en werken zouden zij met elkaar de gewenste cultuur moeten kunnen bepalen, toch?


In Nederland worden de mooiste gebouwen neergezet, maar is het ook uw huis waar u zich op termijn thuis voelt? Zolang bewoners, familieleden, bestuurders en medewerkers zelf aangeven dat zij niet in 'hun' huis willen wonen (of er hun naasten graag zien wonen) ligt daar de ultieme uitdaging. Terwijl juist zij  degenen zijn die daar met elkaar gestalte aan kunnen geven op ieder moment van de dag! 

Eden gaat die uitdaging volledig aan; bewoners leven niet op een eiland, medewerkers, bestuurders en naasten evenmin. Allen die er wonen, werken of op bezoek komen zijn met elkaar in staat om samen te bepalen hoe zij er willen wonen, werken en langskomen.

Het kan anders en dat gebeurt ook, Eden huizen wereldwijd staan open voor u als bezoeker, zij zijn trots op hun huis en u hoeft er niets voor te betalen.

Laten wij onszelf de volgende vragen stellen:
* Wat zouden wij zelf nodig hebben als wij op termijn hulp/ ondersteuning behoeven?
* Is datgene wat wij voor u als bewoner doen ook datgene wat u daadwerkelijk behoeft?  
* Hoe kunnen wij hier met (nog) meer plezier werken?
* Hoe zouden wij hier graag op bezoek komen en ons ook (meer) thuis- en welkom voelen?

In dit cultuurveranderingstraject zullen er permanent nieuwe vragen komen en die uitdaging wordt aangegaan. Dat maakt dat iedereen zich bewust wordt van de wensen voor een betere zorg met en voor elkaar!